TỰ XÓA ĐẦU GHI HIKVISION KHỎI TÀI KHOẢN HIK-CONNECT

Hiện tại đã có phiên bản firmware mới cho Turbo DVR 4.0 cho phép người sử dụng tự xóa đầu ghi Hikvision khỏi tài khoản Hik-connect thực hiện trực tiếp trên màn hình.

+ Nhanh chóng thuận tiện.
+ Không mất thời gian chờ đợi.

Tải firmware tại: https://drive.google.com/drive/folders/1YLQATf8dUu-86zOLw6mWm6k6tdawYfV6

Tải Phần Mềm

X